BejbyBasket

BBB neboli Basketpoint BejbyBasket

Považujeme za velmi důležité, ať děti přivyknou režimu tělesné výchovy a zábavy a zachovají si a dále rozvíjejí své přirozené tělesné dovednosti. Je to právě nedostatečnost rozsahu tělesné výchovy na základních školách a/nebo neúčast ve sportovních zájmových kroužcích a klubech, které jsou příčinou dramatické změny trendu rozvoje tělesného i psychického zdraví našich dětí, které jistě jednou dospějí a velmi těžko si pak osvojí sport jako součást života. V našem areálu se realizační tým Basketpointu pod vedením Ing. Sylvy ChIebkové pokouší pokrýt co nejširší populaci dětí a budeme rádi, když z těchto děti budou v budoucnu aktivní sportovci, bez ohledu na disciplínu, které se budou věnovat nejvíce. Samozřejmě budeme k dispozici těm, kteří si vyberou basketbal, fotbal nebo tenis v našich klubech Pointers Family (Basketpoint, Fotbalpoint, Tennispoint).

BBB projekt probíhal v sezoně 2022-2023 násladovně:Děti z MŠ Pohádka, Beruška a Mateřídouška chodily v rámci předškolní výuky sportovat v pravidelných intervalech na celou vyučovací dopolední hodinu k nám na halu Basketpoint. Měly tak příležitost využít plochu celého hracího hřiště, které bylo vždy rozděleno na půlku s postavenou opičí drahou a půlku, kde jsme společně hráli různé pohybové, dovednostní a míčové hry. Používali jsme vybavení našeho klubu – dětské basketbalové míče a koše, kužely, švédskou bednu, balanční podložky, dětskou hrazdu, žebřiny aj. Učili jsme dovednosti týmové – spolupráce v týmu, soutěže, základy práce s míčem, ale také základní individuální pohybové dovednosti – kotouly, skok přes bednu, přeskoky atletických překážek, plazení... V počtu cca 20-25 dětí na jeden trénink bylo využití celé půlky naší haly velkou výhodou a děti si prostor náležitě užívaly.

Předškoláci si pohyb v hale Basketpointu užívají

Do MŠ Radost a MŠ Barevný svět jsme pravidelně za dětmi docházeli. Bohužel nevýhodou domácího prostředí byly především malé prostory dnes už letitých areálů školek a měli jsme tak jen omezené možnosti her a pohybu. Využívali jsme především klubové dětské míče a kloboučky, občas jsme postavili provizorní opičí dráhu z různých pomůcek školky a cvičili s dětmi alespoň kotouly, sjezd z vyvýšené lavičky, balanční přechody úzkých kladin aj. V další sezóně se určitě budeme snažit městským školkám nabídnout dopolední hodiny především na naší hale, věříme, že je to pro děti přínosnější a my můžeme využít všech našich možností :)

Do další sezóny budeme v závislosti na kapacitě našeho realizačního týmu oslovovat další zařízení mateřských školek, včetně MŠ Naděje, kde jsme již na spolupráci a našem příspěvku k naději tamějších dětí domluveni. V případě zájmu o zařazení mateřské školky do projektu BBB nebo účasti dětí v odpoledním programu pro nejmenší neváhejte kontaktovat vedoucí projektu.

Šéftrenérka projektu BBB
Ing. Sylva Chlebková
Tel.:
 +420 603 845 086
e-mail: s.chlebkova@basketpoint.fm