Finanční pomoc dětem a rodičům na příspěvky

Vážení rodiče basketbalistů a fotbalistů,

rádi bychom vás touto cestou informovali o několika možnostech podpory sportování dětí formou částečné nebo úplné úhrady příspěvků na pohybovou aktivitu prostřednictvím hned několika institucí.

1. Zdravotní pojišťovny

Na sportovní aktivity dětí přispívá většina zdravotních pojišťoven. Po úhradě příspěvku si v aplikaci EOS stáhněte potvrzení o jeho úhradě a zašlete prosím emailem na s.chlebkova@basketpoint.fm. Následně vám jej vrátíme potvrzené zpět.

2. aktivnimesto.cz a darujemekrouzky.cz

Jako poskytovatel pohybové aktivity jsme Basketpoint i Fotbalpoint zaregistrovali na portálu aktivnimesto.cz. O způsobu čerpání prostředků zjistíte více na následujícím odkazu https://www.darujemekrouzky.cz... , včetně návodu pro žadatele jak příspěvek získat. V rámci tohoto programu jsou podporovány rodiny, které jsou v tíživé finanční situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jednu z dávek: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči.

3. Česká olympijská nadace

Obdobné podmínky pro čerpání finančních prostředků na sportovní kroužky dětí jako u 2. možnosti (pro rodiny, které jsou v tíživé finanční situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jednu z dávek: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči). má i Česká olympijská nadace. Formulář jednoduché žádosti naleznete zde:

https://nadace.olympic.cz/webo...

4. Úřad práce

Možnost příspěvku na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte nabízí i úřady práce prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. V tomto případě se prosím informujte přímo na úřadu práce. Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/m...

Nejedná se o teoretické návrhy, ale konkrétní snadno a velmi rychle čerpatelnou podporu, kterou řada z vás již využívá. Na tomto místě pouze uvádíme přehled těch nejpraktičtějších variant. Existují jistě i další organizace, především nadace, se kterými ovšem nemáme konkrétní zkušenosti, stejně jako někteří zaměstnavatele mají fond na podporu zdravého životního stylu rodin svých zaměstnanců.

Pro doplňující informace neváhejte kontaktovat s.chlebkova@basketpoint.fm

Sylva Chlebková

administrativní pracovník klubu