Club Friends


Na tomto místě zveřejňujeme jména našich prátel, ať už z řad odchovanců, rodičů nebo jen příznivců našeho projektu jako užší skupinu naší rodiny Pointers Family. Jsou to lidé (starší osmnácti let), kteří se smluvně zavázali, že část svých příjmů budou pravidelně odvádět do pokladny klubu na podporu našeho neskromného snažení o kultivaci charakteru a osobnosti našich svěřenců a prostředí, ve kterém žijeme.

Club Friends:
1. Benjamín Navrátil
2. Michal Metz