O bejbybasketu

BBB neboli Basketpoint BejbyBasket

Považujeme za velmi důležité, ať děti přivyknou režimu tělesné výchovy a zábavy a zachovají si a dále rozvíjejí své přirozené tělesné dovednosti. Je to právě nedostatečnost rozsahu tělesné výchovy na základních školách a/nebo neúčast ve sportovních zájmových kroužcích a klubech, které jsou příčinou dramatické změny trendu rozvoje tělesného i psychického zdraví našich dětí, které jistě jednou dospějí a velmi těžko si pak osvojí sport jako součást života. V našem areálu se realizační tým Basketpointu pod vedením Ing. Sylvy ChIebkové pokouší pokrýt co nejširší populaci dětí a budeme rádi, když z těchto děti budou v budoucnu aktivní sportovci, bez ohledu na disciplínu, které se budou věnovat nejvíce. Samozřejmě budeme k dispozici těm, kteří si vyberou basketbal, fotbal nebo tenis v našich klubech Pointers Family (Basketpoint, Fotbalpoint, Tennispoint).

BBB projekt probíhá v sezoně 2023-2024 násladovně. Děti z MŠ Pohádka, Beruška a Mateřídouška chodí v rámci předškolní výuky sportovat v pravidelných intervalech na celou vyučovací dopolední hodinu k nám na halu Basketpoint. Mají tak příležitost využít plochu celého hracího hřiště, které je vždy rozděleno na půlku s postavenou opičí drahou a půlku, kde si společně hrajeme různé pohybové, dovednostní a míčové hry. Používáme veškeré vybavení našeho klubu – dětské basketbalové míče a koše, kužely, švédskou bednu, balanční podložky, dětskou hrazdu, žebřiny aj. Učíme se dovednostem týmové spolupráce, soutěže, základy práce s míčem, ale také základní individuální pohybové dovednosti – kotouly, skok přes bednu, přeskoky atletických překážek, plazení... V počtu cca 20-25 dětí na jeden trénink je využití celé půlky naší haly velkou výhodou a děti si prostor náležitě užívají. Od začátku této sezóny k nám nově na naší halu dochází i děti z MŠ Naděje, které zde s radostí absolvují podobný program.

Předškoláci si pohyb v hale Basketpointu užívají

Do MŠ Radost a MŠ Barevný svět pravidelně za dětmi docházíme. Bohužel nevýhodou domácího prostředí jsou především malé prostory dnes už letitých areálů školek a máme tak jen omezené možnosti her a pohybu. Využíváme především klubové dětské míče a kloboučky, občas postavíme i provizorní opičí dráhu z různých pomůcek školky a cvičíme s dětmi alespoň kotouly, sjezd z vyvýšené lavičky, balanční přechody úzkých kladin aj. V další sezóně se určitě budeme snažit městským školkám nabídnout dopolední hodiny především na naší hale, věříme, že je to pro děti přínosnější a my můžeme využít všech našich možností :)

V případě zájmu o zařazení mateřské školky do projektu BBB nebo účasti dětí v odpoledním programu pro nejmenší neváhejte kontaktovat vedoucí projektu.

Šéftrenérka projektu BBB
Ing. Sylva Chlebková
Tel.:
+420 603 845 086
e-mail: s.chlebkova@basketpoint.fm